In
 :: Các đối tác và nhà tài trợ Pháp và quốc tế

 

Tổ chức phi chính phủ EAST thực hiện các hoạt động tại Việt Nam nhờ vào nguồn vốn của Pháp và Châu Âu dưới hình thức tài trợ thông qua Bộ Ngoại Giao, hoặc do các đơn vị hành chính địa phương của Pháp cấp. Các hoạt động được tiến hành trong khuôn khổ hợp tác quốc tế phi tập trung.

Từ năm 1997 tới nay, EAST Việt Nam chủ yếu nhận các khoản tài trợ từ phía các đơn vị hành chính địa phương của Pháp, trong đó một số đơn vị quản lý về  nước và vệ sinh môi trường.

 

> Hợp tác phi tập trung và đạo luật mùng 6 tháng 2 năm 1992

Đạo luật ngày 6 tháng 2 năm 1992 điều chỉnh các hoạt động ‘hợp tác phi tập trung’ của các cơ quan, tổ chức hành chính địa phương trên lãnh thổ Pháp (Hội đồng vùng, Hội đồng tỉnh, Chính quyền xã, thành phố và các Hiệp hội về nước ….) với chính quyền địa phương nước ngoài. Như vậy đạo luật này xem các chính quyền địa phương của Pháp là các chủ thể đặc biệt có tiềm năng trong hoạt động hợp tác quốc tế.

Một số cơ quan hành chính địa phương của Pháp hiện đang trực tiếp thực hiện các chương trình hợp tác thông qua các văn phòng đại diện ở nước ngoài hoặc cử đội ngũ giám sát tới các dự án được họ đầu tư toàn bộ hoặc đầu tư một phần. Bên cạnh đó cũng có những cơ quan giao toàn bộ việc thực hiện dự án cho các tổ chức phi chính phủ ở nước sở tại - những tổ chức đã đã có kinh nghiệm và nắm rõ tình hình của nơi thực hiện dự án.

 

> Luật Oudin-Santini 2005

Kể từ ngày 27 tháng 1 năm 2005 luật Oudin-Satini đã cho phép các thành phố, các đơn vị nhà nước quản lý liên vùng, các nghiệp đoàn về dịch vụ công trong lĩnh vực nước sạch và vệ sinh môi trường, các công ty nước sạch ….chi tới 1% ngân sách của mình cho các hoạt động hợp tác và tương trợ quốc tế.

Như vậy đạo luật này tạo điều kiện để các cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước của Pháp hoạt động trong lĩnh vực nước sạch và vệ sinh môi trường có thể tài trợ cho các tổ chức phi chính phủ hoạt động trong cùng lĩnh vực thông qua việc cung cấp các phương tiện kĩ thuật và cử chuyên gia hỗ trợ.

 

  
 Image

SEDIF: Nghiệp đoàn ngành nước Vùng Île de France

http://www.sedif.com

 Image
 Image

AESN: Tổ chức nước sạch vùng Seine Normandie

http://www.aesn.com

 Image
 Image

SIGEIF: Nghiệp đoàn về gaz và điện Vùng Île de France

http://www.sigeif.com

 Image
 Image
IMV: Dự án đào tạo Chuyên ngành Đô thị

Image 
 Image
ADB: Ngân hàng Phát triển Châu Á

 Image
 Image

 BORDA Hiệp hội Nghiên cứu và Phát triển hải ngoại Bremen

http://www.borda-mc.org