In

:: Chương trình Đoàn kết Ngành nước tại tỉnh Nam Định (1997-2002)

 

 
Năm 1997, EAST Việt Nam đã quyết định thực hiện một dự án hợp tác có qui mô về cung cấp nước sạch cho nhiều xã thuộc tỉnh Nam Định, nằm trong vùng Châu thổ sông Hồng. Đây chính là dự án đầu tiên thuộc Chương trình Đoàn kết Ngành nước tại Nam Định.

Trong vòng 5 năm, EAST Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền các cấp của tỉnh Nam Định để cải thiện điều kiện ytế-xã hội của người dân tại 10 xã. Chương trình hợp tác này được thực hiện xoay quanh 3 hoạt động chính:
- Thiết kế và xây dựng các trạm cấp nước sạch,
- Tiến hành các hoạt động nhằm nâng cao ý thức của người dân về vệ sinh và môi trường,
- Giáo dục về sức khoẻ, vệ sinh cho học sinh các trường tiểu học của các xã.

Năm 2002, năm kết thúc Chương trình, đã có 10 trạm cung cấp nước sạch tới từng hộ gia đình cho khoảng 80 000 người dân. Nhờ hệ thống cấp nước sạch tới tận nhà mà số lượng nhà tắm và nhà vệ sinh tự hoại đã không ngừng tăng lên.

Dự án của EAST Việt Nam đã kết thúc vào năm 2002 song để đảm bảo hiệu quả lâu dài của các hoạt động hợp tác, EAST vẫn tiếp tục hỗ trợ, giúp đỡ các đối tác và các xã. Đặc biệt EAST Việt Nam đã chuyển giao phương pháp quản lý và vận hành các công trình cho các xã. Năm 2004, sau 2 năm kết thúc dự án Nam Định đã được công nhận là ‘Mô hình mẫu’ về quản lý công trình cấp nước sạch ở miền Bắc Việt Nam.

 

 Image
2 trong số 10 công trình đã được thực hiện và lễ khánh thành của một công trình trong số này vào năm 1999
 
 Image
 Lắp đặt hệ thống cấp nước và buổi họp với lãnh đạo các xã được hưởng dự án sau 2 năm hoàn thành

 
 Image
Kiểm tra chất lượng nước tại phòng thí nghiệm phân tích nước