In
 :: Chương trình hỗ trợ quản lý dịch vụ nước
Từ năm 1997 đến năm 2003 tại Nam Định và từ năm 2004 đến năm 2010 tại Ninh Bình, EAST đã cộng tác chặt chẽ với lãnh đạo các của các tỉnh để thực hiện Chương trình Đoàn kết ngành nước. Việc cộng tác này chủ yếu diễn ra ở bốn hoạt động chính sau đây :
-    thiết kế và xây dựng các trạm cấp nước sạch,
-    thực hiện các hoạt động truyền thông về vệ sinh, vệ sinh môi trường cho người dân,
-    giáo dục sức khoẻ cho học sinh các trường tiểu học,
-    thành lập phòng thí nghiệm xét nghiệm nước.
Tổng số có khoảng 120 000 người được tiếp cận nước sạch nhờ chương trình này.

 
Image
Vị trí các dự án tại tỉnh Nam Định

 Image
Vị trí các dự án tại tỉnh Ninh Bình
 
Hoạt động của EAST Việt Nam tại tỉnh Nam Định và Ninh Bình không chỉ dừng lại ở việc xây dựng các công trình. Với mối bận tâm thường trực về tính bền vững của các hoạt động đã triển khai, Tổ chức EAST đã sát cánh cũng các đối tác và những người hưởng lợi dự án trong việc quản lý tài chính và kỹ thuật các công trình.
Hoạt động theo dõi thường trực này được thực hiện chuyên sâu hơn từ năm 2009 với dự án hỗ trợ quản lý, dự án này kết thúc 12 năm đoàn kết trong lĩnh vực cấp nước tại tỉnh Nam Định và Ninh Bình.

 
Dự án nhiều năm này có những hoạt động chính sau đây :